ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Βασική επιδίωξη της ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. είναι η δημιουργία και διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας, σε βάθος χρόνου, με τις εταιρείες / συνεργάτες της.

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ ΕΠΕ –

Συνεργαζόμενες εταιρίες

1. EKO ABEE

2. LPC ΑΕ

3. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

4. GOLGATE – PALMOLIVE ΑΒΕΕ

5. ALCHIMICA A.E.

6. SLIDER AEBE

7. ELDON’S AEBE

8. ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

9. AKFA ABEE

10. ALFA ALFA ENERGY AEBE

11. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

12. ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ

13. WILCKENS AEBTE

14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

15. ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Και πολλές ακόμα εταιρίες σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα