Διαλογή Κενών Συσκευασιών

Διαλογή των συσκευασιών κατά είδος.

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ – Διαλογή

 Διαλογή των κενών συσκευασιών κατά είδος (δεξαμενές, μεταλλικά βαρέλια, πλαστικά βαρέλια).

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα