Αναμόρφωση & Ανακύκλωση

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ – Αναμόρφωση & Ανακύκλωση

Η Ανακύκλωση αποτελεί τη διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση μέρος των απορριμμάτων – όπως είναι το πλαστικό και το μέταλλο – και η επαναεισαγωγή τους στην παραγωγή με αποτέλεσμα την Προστασία του Περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και της εξοικονόμησης ενέργειας και  πρώτων υλών.  

Σήμερα, η Ανακύκλωση αποτελεί μία επιχειρηματική δραστηριότητα που, αφενός συμβάλλει καθοριστικά στην Προστασία του Περιβάλλοντος και, αφετέρου, αποφέρει σημαντικά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτήν την εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι δραστηριότητες της ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ Ε.Π.Ε για την ανακύκλωση περιλαμβάνουν :

  1. Αποκομιδή των συσκευασιών από τις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών με ιδιόκτητα φορτηγά,
  2.  Διαλογή των συσκευασιών κατά είδος,
  3.  Αναμόρφωση – Ανακύκλωση των συσκευασιών, Ανακύκλωση βαρελιών
  4.  Συγκέντρωση των μη ανακυκλώσιμων υλικών και προώθησή τους σε νομίμως λειτουργούντες ΧΥΤΑ,
  5.  Εμπορία ανακυκλωμένων συσκευασιών

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα