Αναμόρφωση - Ανακύκλωση - Eπαναχρησιμοποίηση

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ – Αναμόρφωση, Ανακύκλωση και Eπαναχρησιμοποίηση

Η Ανακύκλωση αποτελεί τη διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση μέρος των κενών συσκευασιών – όπως είναι το πλαστικό και το μέταλλο (δεξαμενές, μεταλλικά βαρέλια, πλαστικά βαρέλια) – και η επαναεισαγωγή τους στην παραγωγή με αποτέλεσμα την Προστασία του Περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης του όγκου των κενών συσκευασιών και της εξοικονόμησης ενέργειας και πρώτων υλών. 

Σήμερα, η Ανακύκλωση αποτελεί μία επιχειρηματική δραστηριότητα που, αφενός συμβάλλει καθοριστικά στην Προστασία του Περιβάλλοντος και, αφετέρου, αποφέρει σημαντικά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτήν την εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών (δεξαμενές, μεταλλικά βαρέλια, πλαστικά βαρέλια).

Οι δραστηριότητες της ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ Ε.Π.Ε για την Ανακύκλωση - Αναμόρφωση περιλαμβάνουν :

  1. Αποκομιδή των συσκευασιών από τις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών με ιδιόκτητα φορτηγά,
  2.  Διαλογή των συσκευασιών κατά είδος,
  3.  Αναμόρφωση – Ανακύκλωση των συσκευασιών, Ανακύκλωση δεξαμενών, μεταλλικών βαρελιών, πλαστικών βαρελιών
  4.  Εμπορία ανακυκλωμένων συσκευασιών

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα