Αγορά Παλετών

 Αγοράζουμε τις παλέτες που διαθέτετε και δεν χρειάζεστε

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ –

Αγορά Παλετών

Αγοράζουμε όλες τις μεταχειρισμένες παλέτες που έχετε και δεν χρειάζεστε. Παραλαμβάνουμε τις παλέτες από τις εγκαταστάσεις σας με ιδιόκτητα φορτηγά.

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα